background

Teknopark Başvuru

Teknopark Başvuru

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasının sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Antalya OSB TGB İşletim A.Ş.’ne bilgi almak için müracaat ederler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvurular “Antalya OSB Teknopark” web sayfasındaki “Portal” linkinden yapılacaktır. Ayrıca, başvuru formu imzalı kaşeli yazılı olarak Antalya OSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Hakem Komisyonu onayına sunulacaktır. Komisyondan geçer not ve üstü alan başvurular Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tüm değerlendirmeleri başarılı bir şekilde tamamlayan başvuru sahipleri için Antalya OSB Teknoparkta yer tahsis süreçleri başlar. 

Antalya OSB Teknoparkta yer almak isteyen kuruluşların, kabul edilebilmek için Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme çalışmalarını fiilen yapıyor ya da yapabilecek kapasitede olması gereklidir.

 

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Tekno-Girişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci işletilebilecektir. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş proje başvuruları, aynı şekilde “Antalya OSB Teknopark” web sayfasındaki “Portal” alanından yapılabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacak ve bütün sayfaları Şirket yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş yazılı suretleri bir takım dosya içinde 1 (bir) takım halinde Antalya OSB Teknoparka elden teslim edilecektir. Bu tür proje başvurularında “Proje Değerlendirme Ücreti” alınmamaktadır.

Başvuru formları ve ekleri firma yetkilisi tarafından elden teslim edilecek olup, projenin amaç, kapsam ve 4691 sayılı yasa kapsamında olup olmadığı hususunda değerlendirme yapmak üzere görüş alışverişinde bulunulacaktır. Proje konusunda uzmanlaşmış iki akademisyen ve proje ile ilgisi bulunmayan bir sektör uzmanı olmak üzere üç kişilik Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki proje/projelerin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkında görüşlerini yazılı olarak Antalya OSB Teknoparka bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

 

Başvuru web sayfası üzerinden yapılır.
Ar-Ge Projeleri Danışma Kurulu gündeminde alınır ve değerlendirilir.
Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Uygun yer tahsisi yapılarak kira sözleşmesi imzalanır.