background

Sık Sorulan Sorular

Antalya OSB Teknopark’a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/şirketler başvurabilir. Başvuru, http://www.antalyaosbteknopark.com adresinden Antalya OSB Teknopark Portal Girişi üzerinden yapılmaktadır.

Antalya OSB Teknopark'a yapılan proje başvurularından ücret alınmaktadır. Ön başvurular ücretsizdir. Girişimci Firmalardan esas başvuru aşamasında başvuru ücreti alınmaktadır. Girişimci Firma’nın kuluçka firma tanımına (0-3 yaş arası) uygun olması durumunda, indirim uygulanacaktır.

Kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra ve ayrıldığında teslim aldığı şekilde ofisi geri teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Yönetici Şirket'e proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.

Ofis alan büyüklükleri başvuran firmaların talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Antalya OSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösterecek kişi başına 10 m2 alan düşecek şekilde toplam ofis alanı hesap edilir. Minimum 24m2 ofis alanı ile maksimum 123m2 ofis alanı kiralanması mümkün olmaktadır.

2022 yılı için, 24-123 m2 arasında alana sahip ofislerden kira + işletme gideri alınacaktır. Ayrıca tüm ortakları Akdeniz ve Bilim Üniversitesi mensubu olan Öğretim Elemanı şirketlerine kiralanabilir alan konusunda öncelik sağlanmaktadır. İşletme giderleri; genel aydınlatma, ısınma, ortak alanların sigortası, sekretarya, bakım, onarım, genel temizlik, çevre düzenleme, yangın alarmı, otopark, güvenlik, vb. gibi hizmetleri kapsar.