background

Akademisyenler

Akademisyenler

Antalya OSB Teknopark, Ar-Ge ve İnovasyon temelli çalışmalarda süreli olarak görev yapmak isteyen akademisyenler için önemli avantajlar sunmaktadır.  4691 sayılı kanunda yer alan;

“Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.” maddesi gereğince, üniversitede görevli akademisyenler teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark) içerisinde sanayi ortaklı / destekli olarak gerçekleştirilen proje çalışmalarındaki hizmetleri karşılığında, döner sermaye işletmesine başvurmadan, vergi kesintileri olmaksızın gelir elde edebilmektedirler.

Öğretim Üyeleri, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

*Antalya OSB Teknoparkta şirket kurabilir,

*Kurulu bir şirkete ortak olabilir,

*Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere kira indirimi uygulanır.