background

Hedefler

Hedefler

Güçlü bir bilgi ve inovasyon ekonomisi için teknoloji geliştirmek; inovasyon kültürünün oluşmasına ve yayılmasına katkı sağlamak; teknolojinin ekonomiye kazandırılarak yüksek katma değerle ticarileşmesini sağlamak; orta ve yüksek teknoloji ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerinin bir ekosistem içerisinde yürütülmesi ve teşvik edilmesi; girişimcilik sisteminin geliştirilmesi; üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması; katma değeri yüksek ürünlerin tasarımı, üretimi ve ihracatının yapılması hedeflerimiz arasındadır.  

Antalya OSB Teknopark, tarım, turizm, sanayi ve sağlık gibi Antalya’nın ve Türkiye’nin önemli sektörlerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten firmaları kendi ekosistemine entegre etmek için çalışmalarına devam etmektedir.