background

Hakkımızda

Hakkımızda

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş., 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/11141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun "Yönetici Şirket" başlıklı 5. maddesi uyarınca, 31.10.2018 tarih ve 9692 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kuruluşu tescil edilmiştir.

Antalya OSB Teknopark, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilim Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Genç Organize Sanayi Derneği ortaklığında kurulmuştur. Antalya OSB sınırları içerisinde bulunan 52.000 m2 lik yatırım alanı içerisinde 15.300 m2 lik kapalı alanda idari birimler, teknoloji ofisleri, prototip atölyeleri ve kuluçka merkezlerinin olacağı Antalya OSB Teknopark hem sanayinin içinde yer alması hem de kurucu ortakları olan üniversitelerin fiziksel olarak hemen yanı başında yer almasıyla farklılaşmaktadır.

Antalya OSB Teknopark, sahip olduğu 52 dönümlük alanın bir kısmını, Ar-Ge çalışmaları yürütecek firmalara kendi tesislerini kurmaları için ayırarak, ithalat bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir.