background

Prototip Atölyesi

Prototip Atölyesi

Prototip Atölyesi ile bölgedeki firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin veriminin artırılması, ihracat ve kârlılıklarını yükseltmelerine imkân vermesi ve bölgesel düzeyde en fazla sayıda firmanın yararlanabileceği bir merkezin kurulması amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilecek yatırımla Antalya, Burdur ve Isparta OSB firmalarını da kapsayacak şekilde Antalya OSB Teknopark firmalarının, bölgedeki girişimcilerin ve akademisyen girişimcilerin Ar-Ge çalışmaları neticesinde ihtiyaç duydukları prototiplemeyi sağlayacak ve aynı zamanda firmaların üretimlerindeki kârlılığını arttıracak ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına katkı sunacak bir prototip atölyesi hizmetinin devreye alınması hedeflenmiştir.