background

Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi

Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi

Antalya OSB Teknopark Ön Kuluçka merkezinde girişimci adaylardan, iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ancak henüz şirketleşmemiş girişimcilerin, fikirlerini hayata geçirmek istedikleri projelerini geliştirebilmeleri için proje fikri doğrulama, şirketleşme, ticarileşme, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim, hibe programlarından yararlanma, gibi konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sağlanır. Ön kuluçka merkezinde sağlanan hizmetler paylaşımlı ofis ortamı, teknik altyapı, prototipleme atölyesi ve girişimci koçluğudur. Teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve start-uplar için doğru adrestir.

Antalya OSB Teknopark Kuluçka Merkezinde teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapı mevcuttur. Prototip/ürün geliştirme aşamasında olan veya pazara yeni çıkan girişimiyle ilk satışını yapmak, pazarını doğrulamak, yatırımcı ve kurumsal firmalarla bir araya gelerek büyümek isteyen girişimciler için fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık ve mentorluk sunulur.  Girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, atölye kullanım imkânı gibi bir girişimcinin ihtiyaç duyduğu tüm imkanlar bir arada sunulmaktadır. Girişimcileri yatırımcıların ve fonların odağı haline getirmek, uluslararasılaşma, melek yatırımcı ve çekirdek sermayeye erişim, yatırımcılarla tanışma ve olası müşterilere erişebilmesine destek olmak için gereken danışmanlık sağlanır.